Region 9 Affiliates – Illinois

MID-ILLINOIS IRIS SOCIETY
Arla Chevess, President
Swansea, IL 62226
618-920-8729    email
NORTHERN ILLINOIS IRIS SOCIETY
Diana Anshakov, President
Newark, IL 60541
804-543-6057 email
club email
SANGAMON VALLEY IRIS SOCIETY
Debra Miller, President
Springfield, IL 62712
217-529-8014 email
SOUTHERN ILLINOIS IRIS SOCIETY
Kristi Pierce, President
Marion, IL 62959
club email